Emmen
Brinkenhalte 20
(Waanderveld)
7812 HX
Emmen
0591-351602
Kampen
Graafschap 43
8261 LB
Kampen
038-3325227
Coevorden
Eendrachtstraat 11
7742 VJ
Coevorden
0524-820233
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
Emmen
Brinkenhalte 20
(Waanderveld)
7812 HX
Emmen
0591-351602
Kampen
Graafschap 43
8261 LB
Kampen
038-3325227
Coevorden
Eendrachtstraat 11
7742 VJ
Coevorden
0524-820233
Uitgesproken:

... Voorheen duurde het redelijk lang voordat bij mij een knie blessure genas, de massages en behandelingen in Kampen hebben mij in laten zien dat het veel sneller kan

Thanks en groetjes
Eric Post


 

Privacyverklaring (gewijzigd op 25 juli 2018) 

- Chiropractie Emmen
- Chiropractie Kampen
- Chiropractie Coevorden

Chiropractie Emmen, gevestigd te Emmen, Brinkenhalte 20,
Chiropractie Kampen, gevestigd te Kampen, Graafschap 43 en  
Chiropractie Coevorden, gevestigd te Coevorden, Eendrachtstraat 11
zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens
Chiropractie Emmen
Brinkenhalte 20
7812 HX Emmen
T. 0591-351602
E. info@chiropractie-emmen.nl

Chiropractie Coevorden
Eendrachtstraat 11
77 42 VJ Coevorden
T. 0524-820233
E. info@chiropractie-coevorden.nl

Chiropractie Kampen
Graafschap 43
8261 LB Kampen
T. 038-3325227
E. info@chiropractie-kampen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Chiropractie Emmen, Chiropractie Kampen en Chiropractie Coevorden verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Foto (gezichtsherkenning)
- Burgerservicenummers (BSN)
- Verzekeringsgegevens
- Nummer en aard identificatiebewijs
- Gezinsrelaties

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Chiropractie Emmen, Chiropractie Kampen en Chiropractie Coevorden verwerken de volgende bijzondere- en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Gezondheidsgegevens
- Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Chiropractie Emmen, Chiropractie Kampen en Chiropractie Coevorden verzamelen en gebruiken persoonsgegevens voor de dienstverlening aan en diagnostiek en behandeling van patiënten en verzamelen hiervoor niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk conform de grondslagen van de Wet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om zo een volledig behandeldossier te hebben waardoor we patiënten adequaat kunnen behandelen.
- Verzenden van onze nieuwsbrieven en persoonlijke berichten.
- Patiënten te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Te voldoen aan de eisen en verplichtingen van zorgverzekeraars.

Geautomatiseerde besluitvorming
Chiropractie Emmen, Chiropractie Kampen en Chiropractie Coevorden nemen geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen en besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Chiropractie Emmen, Chiropractie Kampen en Chiropractie Coevorden) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Chiropractie Emmen, Chiropractie Kampen en Chiropractie Coevorden bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van uw persoons-en gezondheidsgegevens: Deze worden bewaard volgens de geldende regels die hiervoor staan (volgens de Wet op geneeskundige behandelovereenkomst WGBO). Hierin is bepaald dat de medische dossiers 15 jaar moeten worden bewaard, of zoveel langer als uit de zorg van een goede hulpverlener voortvloeit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Chiropractie Emmen, Chiropractie Kampen en Chiropractie Coevorden verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze behandelovereenkomst met u, of als wij dat wettelijk verplicht zijn.  Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  Chiropractie Emmen, Chiropractie Kampen en Chiropractie Coevorden blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij werken met bepaalde instanties samen. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om u de beste zorg te kunnen bieden. Denk hierbij aan zorginstellingen zoals bijvoorbeeld de huisarts of uw zorgverzekeraar. Wij vragen dan altijd eerst uw toestemming voordat zij uw gegevens krijgen.

Contactformulier en nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij moet u bepaalde informatie invullen. Deze bewaren wij tot we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie, en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze medewerk(st)ers trainen om nog beter te worden. Ook kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. 

Cookies of vergelijkbare technieken
Onze website gebruikt geen cookies.

Facebook
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen promoten ("liken") of delen op sociale netwerken zoals Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Safe Harbor Principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Wilt u meer weten omtrent wat Facebook doet met uw persoonsgegevens en welke zij met deze code verwerken, leest u dan de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (voor zover de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst - WGBO - dit toestaat). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Chiropractie Emmen, Chiropractie Kampen en Chiropractie Coevorden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@chiropractie-emmen.nl, info@chiropractie-kampen.nl of info@chiropractie-coevorden.nl .

Chiropractie Emmen, Chiropractie Kampen en Chiropractie Coevorden willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligenChiropractie Emmen, Chiropractie Kampen en Chiropractie Coevorden nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@chiropractie-emmen.nl, info@chiropractie-kampen.nl of info@chiropractie-coevorden.nl.